FORENINGSPORTAL e-Heim, Heim på nett

Velkommen til e-Heim

e-Heim er Heim på nett (som e-post). Her skal vi samle nyttig informasjon for innbyggerne.
I første omgang starter vi med register over foreninger og bedrifter.

Oppdatering pågår

Vi har bedt foreninger og bedrifter om å oppdatere sine data, og her ser du status.

92,5 % 

Foreninger: 172 av 182 er oppdatert (94,5 %) (mangler 10)
Bedrifter: 199 av 219 er oppdatert (90,9 %) (mangler 20)
Totalt: 371 av 401 er oppdatert (92,5 %) (mangler 30)

Nyttige lenker

Sosiale media

2021 © e-Heim